Địa Chỉ Công Ty

    PLEASE INSTALL THE BREADCRUMB NAV XT PLUGIN!

CTY CP LÂM ĐẠT HƯNG (林達興股份公司)

LIN TA HSING JOINT STOCK COMPANY

TEL: 84-274-3790038      FAX:84-274-3790735

Địa chỉ: 37 Đại lộ Thống Nhất, Khu CN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam.